اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 748
 • نويسنده: siteadmin
 • تاريخ: 1-02-1395, 14:43
1-02-1395, 14:43

عدم تعیین مهریه در نکاح دائم

دسته بندی: سوالات متداول

 

 

 

آیا ممکن است در عقد نکاح دائم مهریه ذکر و عنوان

نگردد یا شرط عدم مهر در ضمن عقد قید گردد؟

 

 

پاسخ در ادامه مطلب

 

 

 

سايت دفتر رسمی ازدواج 248 تهران

 

ارائه خدمات عقد نکاح و مشاوره حقوقی

 

شماره تماس:

 

88335726

 

88225830

 

88225938

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابر تگ‌ها: عدم تعیین مهریه در نکاح دائم, مهریه, عدم تعیین مهریه, ازدواج بدون مهریه, تعیین نکردن مهریه, عقد بدون مهر, دفتر ازدواج, دفتر ازدواج خ امیر آباد, دفتر ازدواج خ کارگر, دفتر خانه ازدواج, دفتر ازدواج مركز تهران

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 407
 • نويسنده: siteadmin
 • تاريخ: 30-01-1395, 14:39
30-01-1395, 14:39

اثر تمکین ارادی در حق حبس

دسته بندی: سوالات متداول

 

 

 

اگر زن قبل از دریافت مهریه، تمکین نماید آیا باز هم

می تواند از حق حبس استفاده نموده و تا پرداخت مهریه تمکین نکند؟

 

 

پاسخ در ادامه مطلب

 

 

 

 

سايت دفتر رسمی ازدواج 248 تهران

 

 

 

ارائه خدمات عقد نکاح و مشاوره حقوقی

 

 

 

شماره تماس:

 

 

 

88335726

 

 

 

88225830

 

 

 

88225938

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابر تگ‌ها: اثر تمکین ارادی در حق حبس, تمکین, تمکین زن و حق حبس, حق حبس, تمکین مسقط حق حبس, حق حبس زن, دفتر ازدواج, دفتر ازدواج خ کارگر, دفتر ازدواج خ امیر آباد, دفتر خانه ازدواج, دفتر ازدواج مركز تهران

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 420
 • نويسنده: siteadmin
 • تاريخ: 29-01-1395, 17:04
29-01-1395, 17:04

حق حبس در صورت عدم تعیین مهر

دسته بندی: سوالات متداول

 

 

 

آیا در عقد نکاحی که در آن مهریه تعیین نشده است،برای زن حق حبس وجود دارد؟

 

 

 

پاسخ در ادامه مطلب

 

 

 

 

 

سايت دفتر رسمی ازدواج 248 تهران

 

ارائه خدمات عقد نکاح و مشاوره حقوقی

 

شماره تماس:

 

88335726

 

88225830

 

88225938

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابر تگ‌ها: حق حبس در صورت عدم تعیین مهر, عدم مهریه, حق حبس, عدم تعیین مهر, حق حبس زن, عدم حق حبس, دفتر ازدواج, دفتر ازدواج خ کارگر, دفتر ازدواج خ امیر آباد, دفتر خانه ازدواج, دفتر ازدواج مركز تهران

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 431
 • نويسنده: siteadmin
 • تاريخ: 28-01-1395, 16:05
28-01-1395, 16:05

اعسار شوهر و حق حبس زن

دسته بندی: سوالات متداول

 

 

 

اگر زوج معسر باشد و اعسار خود را از پرداخت مهریه در دادگاه

به اثبات برساند،آیا زوجه حق حبس خود را از دست می دهد و این حق ساقط خواهد شد؟

 

 

 

پاسخ در ادامه مطلب

 

 

 

 

سايت دفتر رسمی ازدواج 248 تهران

 

 

 

ارائه خدمات عقد نکاح و مشاوره حقوقی

 

 

 

شماره تماس:

 

 

 

88335726

 

 

 

88225830

 

 

 

88225938

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابر تگ‌ها: اعسار شوهر و حق حبس زن, حق حبس, اعسار, اعسار شوهر, حق حبس زن, اعسار و حق حبس, دفتر ازدواج, دفتر ازدواج خ کارگر, دفتر ازدواج خ امیر آباد, دفتر خانه ازدواج, دفتر ازدواج مركز تهران, دفتر ازدواج و طلاق, دفتر خانه, شوهر معسر, حق حبس و اعسار, حق حبس زن و اعسار

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 395
 • نويسنده: siteadmin
 • تاريخ: 26-01-1395, 19:43
26-01-1395, 19:43

حق حبس مسقط نفقه نیست

دسته بندی: سوالات متداول

 

 

 

آیا زوجه ایی که از حق حبس استفاده می کند،

در زمان استفاده از این حق، نفقه به او تعلق می گیرد؟

 

 

 

پاسخ در ادامه مطلب

 

 

 

سايت دفتر رسمی ازدواج 248 تهران

 

ارائه خدمات عقد نکاح و مشاوره حقوقی

 

شماره تماس:

 

88335726

 

88225830

 

88225938

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابر تگ‌ها: حق حبس مسقط نفقه نیست, حق حبس, حق حبس زوجه, حق حبس زن, نفقه, نفقه زوجه, دفتر ازدواج, دفتر ازدواج خ امیر آباد, دفتر ازدواج خ کارگر, دفتر ازدواج مركز تهران, دفتر خانه ازدواج

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 424
 • نويسنده: siteadmin
 • تاريخ: 25-01-1395, 16:43
25-01-1395, 16:43

مال معیوب به عنوان مهریه

دسته بندی: سوالات متداول

 

 

 

هر گاه مهریه زن مال معینی باشد مثل یک ماشین گرانقیمت و

معلوم شود قبل یا بعد از عقد آن مال معیوب بوده، چه می توان کرد؟

 

 

پاسخ در ادامه مطلب

 

 

 

 

 

 

سايت دفتر رسمی ازدواج 248 تهران

 

 

 

ارائه خدمات عقد نکاح و مشاوره حقوقی

 

 

 

شماره تماس:

 

 

 

88335726

 

 

 

88225830

 

 

 

88225938

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابر تگ‌ها: مال معیوب به عنوان مهریه, مهریه, مهریه مال معین, مهریه مال منقول, مهریه معیب, مال معیوب مهریه, دفتر ازدواج, دفتر ازدواج خ کارگر, دفتر ازدواج خ امیر آباد, دفتر ازدواج مركز تهران, دفتر خانه ازدواج

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 436
 • نويسنده: siteadmin
 • تاريخ: 24-01-1395, 20:34
24-01-1395, 20:34

شرط مدت یا اقساط برای مهریه

دسته بندی: سوالات متداول

 

 

 

آیا برای پرداخت مهریه در زمان عقد، می توان مدت یا اقساط قرار داد؟

 

 

 

پاسخ در ادامه مطلب

 

 

 

 

سايت دفتر رسمی ازدواج 248 تهران

 

 

 

ارائه خدمات عقد نکاح و مشاوره حقوقی

 

 

 

شماره تماس:

 

 

 

88335726

 

 

 

88225830

 

 

 

88225938

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابر تگ‌ها: شرط مدت قرار اقساط برای مهریه, مهریه اقساط, شرط اقساط مهریه, مدت پرداخت مهریه, مهریه, شرط مدت پرداخت برای مهریه, دفتر ازدواج, دفتر ازدواج خ کارگر, دفتر ازدواج خ امیر آباد, دفتر خانه ازدواج, دفتر ازدواج مركز تهران

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 516
 • نويسنده: siteadmin
 • تاريخ: 23-01-1395, 15:43
23-01-1395, 15:43

شرط بطلان نکاح در اثر عدم تادیه مهریه

دسته بندی: سوالات متداول

 

 

 

 

اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تادیه مهریه

در مدت معین از جانب زوج، نکاح باطل خواهد بود،

آیا در صورت پرداخت نکردن مهریه عقد نکاح باطل است؟

 

 

 

پاسخ در ادامه مطلب

 

 

 

 

سايت دفتر رسمی ازدواج 248 تهران

 

 

 

ارائه خدمات عقد نکاح و مشاوره حقوقی

 

 

 

شماره تماس:

 

 

 

88335726

 

 

 

88225830

 

 

 

88225938

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابر تگ‌ها: شرط بطلان نکاح در اثر عدم تادیه مهریه, شرط بطلان نکاح, نکاح باطل, عدم پرداخت مهریه, ابطال نکاح, شرط عدم پرداخت مهریه, دفتر ازدواج, دفتر ازدواج خ امیر آباد, دفتر ازدواج خ کارگر, دفتر خانه ازدواج, دفتر ازدواج مركز تهران

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 430
 • نويسنده: siteadmin
 • تاريخ: 21-01-1395, 12:16
21-01-1395, 12:16

الزام زوج حتی در صورت عهده نگرفتن مهریه

دسته بندی: سوالات متداول

 

 

 

اگر پرداخت مهر بر عهده شخص ثالث باشد، آیا الزام شوهر به پرداخت مهریه از بین می رود؟

 

 

 

پاسخ در ادامه مطلب

 

 

 

سايت دفتر رسمی ازدواج 248 تهران

 

ارائه خدمات عقد نکاح و مشاوره حقوقی

 

شماره تماس:

 

88335726

 

88225830

 

88225938

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابر تگ‌ها: الزام شوهر حتی در صورت عهده نگرفتن مهریه, الزام زوج حتی در صورت عهده نگرفتن مهریه, الزام زوج, الزام شوهر, پرداخت مهریه, پرداخت صداق, دفتر ازدواج, دفتر ازدواج خ کارگر, دفتر ازدواج خ امیر آباد, دفتر خانه ازدواج, دفتر ازدواج مركز تهران

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 692
 • نويسنده: siteadmin
 • تاريخ: 20-01-1395, 12:29
20-01-1395, 12:29

پرداخت مهریه توسط شخص ثالث

دسته بندی: سوالات متداول

 

 

 

آیا ممکن است که پرداخت مهریه در عقد نکاح بر عهده شخص ثالث قرار گیرد؟

 

 

 

پاسخ در ادامه مطلب

 

 

 

 

سايت دفتر رسمی ازدواج 248 تهران

 

 

 

ارائه خدمات عقد نکاح و مشاوره حقوقی

 

 

 

شماره تماس:

 

 

 

88335726

 

 

 

88225830

 

 

 

88225938

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابر تگ‌ها: پرداخت مهریه توسط شخص ثالث, پرداخت صداق توسط شخص ثالث, مهریه بر عهده شخص ثالث, صداق بر عهده شخص ثالث, پرداخت مهر توسط دیگری, مهریه بر ذمه دیگری, دفتر ازدواج, دفتر ازدواج خ کارگر, دفتر ازدواج خ امیر آباد, دفتر خانه ازدواج, دفتر ازدواج مركز تهران

آخرین مطالب :

  تماس با ما :

  آدرس : تهران ، خیابان کارگر شمالی ، بالاتر از پمپ بنزین ، نبش کوچه زمرد ، ساختمان مهر 311 ، پلاک 1693 ، طبقه اول ، واحد 3
  تلفن : 02188225830 - 02188225938 - 02188335726
  همراه : 09123350271
  ایمیل : info@ezdevaj248.ir

  گوگل مپ :