اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 463
 • نويسنده: siteadmin
 • تاريخ: 11-12-1395, 21:13
11-12-1395, 21:13

طلاق خلع

دسته بندی: سوالات متداول

 

 

 

 

طلاق خلع چیست؟

 

 

 

 

 

پاسخ در ادامه مطلب

 

 

 

 

سايت دفتر رسمی ازدواج 248 تهران

 

 

 

ارائه خدمات عقد نکاح و مشاوره حقوقی

 

 

 

شماره تماس:

 

 

 

88335726

 

 

 

88225830

 

 

 

88225938

 

 

 

 

 

 

 

 

ابر تگ‌ها: طلاق خلع, طلاق, طلاق و عدم رجوع مرد, طلاق باین, طلاق و بخشش مهریه, طلاق به واسطه کراهت

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 451
 • نويسنده: siteadmin
 • تاريخ: 9-12-1395, 19:39
9-12-1395, 19:39

اقسام طلاق

دسته بندی: سوالات متداول

 

 

 

طلاق بر چند قسم است و طلاق باین چه مواردی را شامل می شود؟

 

 

 

 

پاسخ در ادامه مطلب 

 

 

 

سايت دفتر رسمی ازدواج 248 تهران

 

ارائه خدمات عقد نکاح و مشاوره حقوقی

 

شماره تماس:

 

88335726

 

88225830

 

88225938

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابر تگ‌ها: اقسام طلاق, طلاق باین, طلاق رجعی, طلاق قبل نزدیکی, طلاق بعد سه وصلت, طلاق یائسه

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 385
 • نويسنده: siteadmin
 • تاريخ: 27-11-1395, 22:52
27-11-1395, 22:52

طلاق زن و عدم قائدگی

دسته بندی: سوالات متداول

 

 

 

آیا طلاق زنی که عادت زنانگی نمی شود صحیح است؟

 

 

 

 پاسخ در ادامه مطلب

 

 

 

 

 

سايت دفتر رسمی ازدواج 248 تهران

 

ارائه خدمات عقد نکاح و مشاوره حقوقی

 

شماره تماس:

 

88335726

 

88225830

 

88225938

 

 

 

 

 

 

ابر تگ‌ها: طلاق زن و عدم قائدگی, عادت ندیدن زن, طلاق و عادت ندیدن زن, طلاق و پریود نشدن زن, عدم پریود در طلاق, عدم قائدگی

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 456
 • نويسنده: siteadmin
 • تاريخ: 17-09-1395, 00:44
17-09-1395, 00:44

طلاق در مدت عادت و نفاس

دسته بندی: سوالات متداول

 

 

 

 

آیا طلاق در مدت عادت زنانگی امکان دارد؟

 

 

 

پاسخ در ادامه مطلب

 

 

 

 

 

سايت دفتر رسمی ازدواج 248 تهران

 

ارائه خدمات عقد نکاح و مشاوره حقوقی

 

شماره تماس:

 

88335726

 

88225830

 

88225938

 

 

 

 

 

 

 

 

ابر تگ‌ها: طلاق در مدت عادت و نفاس, طلاق در مدت عادت, طلاق در نفاس, طلاق, عدم صحت طلاق, طلاق در زمان پریود

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 596
 • نويسنده: siteadmin
 • تاريخ: 26-08-1395, 23:21
26-08-1395, 23:21

انقضاء و بذل مدت ( طلاق ) در نکاح موقت

دسته بندی: سوالات متداول

 

 

 

 

طلاق در نکاح موقت به چه صورت است؟

 

 

 

 

پاسخ در ادامه مطلب

 

 

 

 

 

سايت دفتر رسمی ازدواج 248 تهران

 

 

 

ارائه خدمات عقد نکاح و مشاوره حقوقی

 

 

 

شماره تماس:

 

 

 

88335726

 

 

 

88225830

 

 

 

88225938

 

 

 

 

 

 

 

 

ابر تگ‌ها: طلاق در عقد موقت, طلاق در صیغه, بذل مدت, بذل در نکاح موقت, بذل در صیغه, جدایی در عقد موقت

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 506
 • نويسنده: siteadmin
 • تاريخ: 18-08-1395, 00:14
18-08-1395, 00:14

طلاق توسط ولی شخص مجنون

دسته بندی: سوالات متداول

 

 

 

 

آیا ولی شخص مجنون می تواند زن مولی علیه خود را طلاق دهد؟

 

 

 

پاسخ در ادامه مطلب

 

 

 

 

 

سايت دفتر رسمی ازدواج 248 تهران

 

ارائه خدمات عقد نکاح و مشاوره حقوقی

 

شماره تماس:

 

88335726

 

88225830

 

88225938

 

 

 

 

 

 

 

ابر تگ‌ها: طلاق توسط ولی شخص مجنون, طلاق مجنون, ولی مجنون, شخص مجنون و طلاق, طلاق, جنون و طلاق

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 484
 • نويسنده: siteadmin
 • تاريخ: 12-08-1395, 21:11
12-08-1395, 21:11

طلاق توسط ولی

دسته بندی: سوالات متداول

 

 

 

 

آیا ولی صغیر می تواند به ولایت، زن صغیر را طلاق دهد؟

 

 

 

 

پاسخ در ادامه مطلب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سايت دفتر رسمی ازدواج 248 تهران

 

ارائه خدمات عقد نکاح و مشاوره حقوقی

 

شماره تماس:

 

88335726

 

88225830

 

88225938

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابر تگ‌ها: طلاق توسط ولی, طلاق, طلاق صغیر, طلاق توسط ولی صغیر, صغیر و طلاق, طلاق صغار

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 547
 • نويسنده: siteadmin
 • تاريخ: 3-06-1395, 14:17
3-06-1395, 14:17

اختیار شوهر در طلاق

دسته بندی: سوالات متداول

 

 

 

 

آیا مرد می تواند هر زمان که بخواهد زنش را طلاق دهد؟

 

 

 

 

پاسخ در ادامه مطلب

 

 

 

 

 

 

سايت دفتر رسمی ازدواج 248 تهران

 

ارائه خدمات عقد نکاح و مشاوره حقوقی

 

شماره تماس:

 

88335726

 

88225830

 

88225938

 

 

 

 

 

 

 

ابر تگ‌ها: اختیار شوهر در طلاق, طلاق زن توسط شوهر, طلاق, طلاق دادن شوهر, طلاق هر زمان بخواهد, طلاق دادن زن, دفتر ازدواج, دفتر خانه ازدواج, دفتر ازدواج خ امیر آباد, دفتر ازدواج مركز تهران, دفتر ازدواج خ کارگر, دفتر ازدواج و طلاق, دفتر خانه

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 600
 • نويسنده: siteadmin
 • تاريخ: 13-05-1395, 15:41
13-05-1395, 15:41

عسر و حرج زن و طلاق وی

دسته بندی: سوالات متداول

 

 

 

 

 

اگر زن به هر دلیل که مربوط به مرد است، زندگی کردن با شوهر

برایش بسیار سخت و مشقت بار باشد، آیا می تواند به این استناد از شوهرش طلاق بگیرد؟

 

 

 

پاسخ در ادامه مطلب

 

 

 

 

 

 

سايت دفتر رسمی ازدواج 248 تهران

 

ارائه خدمات عقد نکاح و مشاوره حقوقی

 

شماره تماس:

 

88335726

 

88225830

 

88225938

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابر تگ‌ها: عسر و حرج زن و طلاق وی, عسر و حرج, طلاق و عسر و حرج, مشقت و سختی زن و طلاق, طلاق به علت عسر و حرج, علل طلاق, دفتر ازدواج, دفتر خانه ازدواج, دفتر ازدواج خ کارگر, دفتر ازدواج مركز تهران, دفتر ازدواج خ امیر آباد, دفتر خانه, دفتر ازدواج و طلاق

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 622
 • نويسنده: siteadmin
 • تاريخ: 31-04-1395, 14:42
31-04-1395, 14:42

اثبات پرداخت نفقه در دادگاه

دسته بندی: سوالات متداول

 

 

 

 

 

آیا بار اثبات عدم پرداخت نفقه در دادگاه با زن است؟

 

 

 

پاسخ در ادامه مطلب

 

 

 

 

 

سايت دفتر رسمی ازدواج 248 تهران

 

ارائه خدمات عقد نکاح و مشاوره حقوقی

 

شماره تماس:

 

88335726

 

88225830

 

88225938

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابر تگ‌ها: اثبات پرداخت نفقه در دادگاه, پرداخت نفقه, اثبات نفقه, اثبات در دادگاه, نفقه و دادگاه, ثابت کردن پرداخت نفقه, دفتر خانه ازدواج, دفتر ازدواج خ کارگر, دفتر ازدواج مركز تهران, دفتر ازدواج, دفتر ازدواج خ امیر آباد, دفتر ازدواج و طلاق, دفتر خانه

آخرین مطالب :

  تماس با ما :

  آدرس : تهران ، خیابان کارگر شمالی ، بالاتر از پمپ بنزین ، نبش کوچه زمرد ، ساختمان مهر 311 ، پلاک 1693 ، طبقه اول ، واحد 3
  تلفن : 02188225830 - 02188225938 - 02188335726
  همراه : 09123350271
  ایمیل : info@ezdevaj248.ir

  گوگل مپ :