اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 646
 • نويسنده: siteadmin
 • تاريخ: 30-04-1395, 14:24
30-04-1395, 14:24

طلاق بر مبنای امتناع یا عجز از دادن نفقه

دسته بندی: سوالات متداول

 

 

 

 

آیا در صورت عدم پرداخت نفقه از جانب شوهر، زن حق طلاق خواهد داشت؟

 

 

 

پاسخ در ادامه مطلب

 

 

 

 

 

 

سايت دفتر رسمی ازدواج 248 تهران

 

ارائه خدمات عقد نکاح و مشاوره حقوقی

 

شماره تماس:

 

88335726

 

88225830

 

88225938

 

 

 

 

 

 

ابر تگ‌ها: طلاق بر مبنای امتناع یا عجز از دادن نفقه, طلاق, نفقه, عدم پرداخت نفقه, طلاق و نفقه, طلاق و عدم پرداخت نفقه, دفتر ازدواج خ کارگر, دفتر خانه ازدواج, دفتر ازدواج, دفتر ازدواج خ امیر آباد, دفتر ازدواج مركز تهران, دفتر ازدواج و طلاق, دفتر خانه

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 516
 • نويسنده: siteadmin
 • تاريخ: 24-04-1395, 17:28
24-04-1395, 17:28

تدلیس و تخلف از شرط در نکاح

دسته بندی: سوالات متداول

 

 

 

 

اگر در عقد نکاح برای هر یک از زوجین وصف خاصی شرط شده

باشد ( مثلا اینکه زوجه باکره باشد ) و بعد از عقد مشخص گردد

که آن شخص فاقد وصف مذکور است، طرف مقابل چه حق و یا حقوقی خواهد داشت؟

 

 

 

پاسخ در ادامه مطلب

 

 

 

 

سايت دفتر رسمی ازدواج 248 تهران

 

ارائه خدمات عقد نکاح و مشاوره حقوقی

 

شماره تماس:

 

88335726

 

88225830

 

88225938

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابر تگ‌ها: تدلیس و تخلف از شرط در نکاح, تدلیس در نکاح, تدلیس, فریب در نکاح, تخلف از شرط, فریبکاری در نکاح, دفتر ازدواج, دفتر ازدواج خ کارگر, دفتر ازدواج خ امیر آباد, دفتر خانه ازدواج, دفتر ازدواج مركز تهران, دفتر ازدواج و طلاق, دفتر خانه

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 461
 • نويسنده: siteadmin
 • تاريخ: 23-04-1395, 20:50
23-04-1395, 20:50

ابتلاء شوهر به امراض مقاربتی

دسته بندی: سوالات متداول

 

 

 

آیا پس از ابتلاء شوهر به امراض مقاربتی،

زن حق دارد که با شوهر نزدیکی نکند؟

 

 

 

پاسخ در ادامه مطلب

 

 

 

 

 

 

سايت دفتر رسمی ازدواج 248 تهران

 

ارائه خدمات عقد نکاح و مشاوره حقوقی

 

شماره تماس:

 

88335726

 

88225830

 

88225938

 

 

 

 

 

 

ابر تگ‌ها: ابتلاء شوهر به امراض مقاربتی, امراض مقاربتی, حق نفقه, امراض شوهر, ابتلا به ایدز و امتناع از مقاربت, امراض ناشی از سکس, دفتر ازدواج, دفتر ازدواج خ کارگر, دفتر ازدواج خ امیر آباد, دفتر ازدواج مركز تهران, دفتر خانه ازدواج, دفتر ازدواج و طلاق, دفتر خانه

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 482
 • نويسنده: siteadmin
 • تاريخ: 22-04-1395, 20:23
22-04-1395, 20:23

لزوم جهل به عیب

دسته بندی: سوالات متداول

 

 

 

 

در صورت عالم بودن و خبر داشتن زوجین از امراض

یکدیگر، آیا باز پس از عقد، حق فسخ نکاح را خواهند داشت؟

 

 

 

 

پاسخ در ادامه مطلب

 

 

 

 

 

سايت دفتر رسمی ازدواج 248 تهران

 

ارائه خدمات عقد نکاح و مشاوره حقوقی

 

شماره تماس:

 

88335726

 

88225830

 

88225938

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابر تگ‌ها: لزوم جهل به عیب, عیوب موجب فسخ نکاح, فسخ نکاح, جهل به عیوب, جهل به عیوب زوجین, ندانستن امراض زوجین, دفتر ازدواج, دفتر ازدواج خ کارگر, دفتر ازدواج خ امیر آباد, دفتر خانه ازدواج, دفتر ازدواج مركز تهران, دفتر ازدواج و طلاق, دفتر خانه

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 548
 • نويسنده: siteadmin
 • تاريخ: 13-04-1395, 12:53
13-04-1395, 12:53

جنون و عنن حادث بعد از عقد

دسته بندی: سوالات متداول

 

 

 

 

اگر جنون و یا عنن در مرد، بعد از عقد حادث شود باز هم برای

زوجه حق فسخ ایجاد می کند؟ و اگر بعد از عقد زن

مجنون شود برای مرد حق فسخ وجود خواهد داشت؟

 

 

 

پاسخ در ادامه مطلب

 

 

 

 

سايت دفتر رسمی ازدواج 248 تهران

 

ارائه خدمات عقد نکاح و مشاوره حقوقی

 

شماره تماس:

 

88335726

 

88225830

 

88225938

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابر تگ‌ها: جنون و عنن حادث بعد از عقد, جنون و عنن, جنون بعد از نکاح, عنن بعد از نکاح, جنون مرد, حق فسخ زن, دفتر ازدواج, دفتر ازدواج خ کارگر, دفتر ازدواج خ امیر آباد, دفتر خانه ازدواج, دفتر ازدواج مركز تهران, دفتر ازدواج و طلاق, دفتر خانه

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 503
 • نويسنده: siteadmin
 • تاريخ: 12-04-1395, 19:59
12-04-1395, 19:59

عیوب زن

دسته بندی: سوالات متداول

 

 

 

چه عیوبی در زن برای مرد حق فسخ نکاح را ایجاد می کند؟

 

 

 

 

پاسخ در ادامه مطلب

 

 

 

سايت دفتر رسمی ازدواج 248 تهران

 

ارائه خدمات عقد نکاح و مشاوره حقوقی

 

شماره تماس:

 

88335726

 

88225830

 

88225938

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابر تگ‌ها: عیوب زن, حق فسخ برای مرد, عیوب زن و حق فسخ, حق فسخ نکاح, عیبهای زن در نکاح, عیوب موجب حق فسخ برای مرد, دفتر ازدواج, دفتر ازدواج خ کارگر, دفتر ازدواج خ امیر آباد, دفتر ازدواج مركز تهران, دفتر خانه ازدواج, دفتر ازدواج و طلاق, دفتر خانه

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 518
 • نويسنده: siteadmin
 • تاريخ: 10-04-1395, 16:15
10-04-1395, 16:15

عیوب مرد در نکاح

دسته بندی: سوالات متداول

 

 

 

 

وجود چه عیوبی در مرد موجب حق فسخ نکاح برای زن خواهد بود؟

 

 

 

پاسخ در ادامه مطلب

 

 

 

 

 

سايت دفتر رسمی ازدواج 248 تهران

 

ارائه خدمات عقد نکاح و مشاوره حقوقی

 

شماره تماس:

 

88335726

 

88225830

 

88225938

 

 

 

 

 

 

 

 

ابر تگ‌ها: عیوب مرد در نکاح, فسخ نکاح, عیوب فسخ نکاح, عیوب موجب فسخ نکاح, عیوب مرد, عنن عیب مرد, دفتر ازدواج, دفتر ازدواج خ کارگر, دفتر ازدواج خ امیر آباد, دفتر ازدواج مركز تهران, دفتر خانه ازدواج, دفتر ازدواج و طلاق, دفتر خانه

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 489
 • نويسنده: siteadmin
 • تاريخ: 30-03-1395, 12:09
30-03-1395, 12:09

جنون مستقر

دسته بندی: سوالات متداول

 

 

 

 

آیا جنون زوجین برای طرف مقابلش در عقد نکاح حق فسخ ایجاد می کند؟

 

 

 

 

پاسخ در ادامه مطلب

 

 

 

 

 

سايت دفتر رسمی ازدواج 248 تهران

 

ارائه خدمات عقد نکاح و مشاوره حقوقی

 

شماره تماس:

 

88335726

 

88225830

 

88225938

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابر تگ‌ها: جنون, جنون مستقر, جنون زن, جنون مرد, جنون زوجین, حق فسخ, دفتر ازدواج, دفتر خانه ازدواج, دفتر ازدواج خ امیر آباد, دفتر ازدواج خ کارگر, دفتر ازدواج مركز تهران, دفتر ازدواج و طلاق, دفتر خانه, مجنون, جنون و نكاح

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 404
 • نويسنده: siteadmin
 • تاريخ: 25-03-1395, 16:44
25-03-1395, 16:44

فوت موجب انحلال نکاح

دسته بندی: سوالات متداول

 

 

 

 

آیا پس از مرگ یکی از زوجین، نکاح بینشان باقی است یا خیر؟

 

 

 

 

پاسخ در ادامه مطلب

 

 

 

 

سايت دفتر رسمی ازدواج 248 تهران

 

ارائه خدمات عقد نکاح و مشاوره حقوقی

 

شماره تماس:

 

88335726

 

88225830

 

88225938

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابر تگ‌ها: فوت موجب انحلال نکاح, منحل شدن نکاح, فوت مرد و انحلال نکاح, فوت زن و انحلال نکاح, مرگ موجب انحلال نکاح, مرگ زوجین, دفتر ازدواج, دفتر خانه ازدواج, دفتر ازدواج خ کارگر, دفتر ازدواج خ امیر آباد, دفتر ازدواج مركز تهران

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 435
 • نويسنده: siteadmin
 • تاريخ: 24-03-1395, 15:08
24-03-1395, 15:08

شروط ضمن عقد

دسته بندی: سوالات متداول

 

 

 

 

آیا می توان هر شرطی را در ضمن عقد نکاح قرار داد و در سند قید نمود؟

 

 

 

 

پاسخ در ادامه مطلب

 

 

 

 

 

سايت دفتر رسمی ازدواج 248 تهران

 

ارائه خدمات عقد نکاح و مشاوره حقوقی

 

شماره تماس:

 

88335726

 

88225830

 

88225938

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابر تگ‌ها: شروط ضمن عقد, شرط ضمن عقد نکاح, شرط ضمن عقد ازدواج, شروط عقد, شرایط عقد نکاح, شرط ضمن عقد, دفتر ازدواج, دفتر ازدواج خ کارگر, دفتر ازدواج خ امیر آباد, دفتر خانه ازدواج, دفتر ازدواج مركز تهران

آخرین مطالب :

  تماس با ما :

  آدرس : تهران ، خیابان کارگر شمالی ، بالاتر از پمپ بنزین ، نبش کوچه زمرد ، ساختمان مهر 311 ، پلاک 1693 ، طبقه اول ، واحد 3
  تلفن : 02188225830 - 02188225938 - 02188335726
  همراه : 09123350271
  ایمیل : info@ezdevaj248.ir

  گوگل مپ :