اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 510
 • نويسنده: siteadmin
 • تاريخ: 18-03-1395, 18:27
18-03-1395, 18:27

منع شوهر از اشتغال توسط زن

دسته بندی: سوالات متداول

 

 

 

 

آیا زن می تواند مرد را از شغل و یا حرفه ایی، توسط

دادگاه منع نماید و یا اجازه ادامه اشتغال مرد را به آن شغل ندهد؟

 

 

 

پاسخ در ادامه مطلب

 

 

 

 

سايت دفتر رسمی ازدواج 248 تهران

 

ارائه خدمات عقد نکاح و مشاوره حقوقی

 

شماره تماس:

 

88335726

 

88225830

 

88225938

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابر تگ‌ها: منع شوهر از اشتغال توسط زن, عدم اجازه اشتغال به مرد, عدم اجازه کار به شوهر, منع شوهر از کار توسط زن, شغل مرد, عدم اشتغال مرد, دفتر ازدواج, دفتر ازدواج خ کارگر, دفتر ازدواج خ امیر آباد, دفتر خانه ازدواج, دفتر ازدواج مركز تهران, دفتر خانه, دفتر ازدواج و طلا

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 458
 • نويسنده: siteadmin
 • تاريخ: 16-03-1395, 16:43
16-03-1395, 16:43

اختیار مقید شوهر در مخالفت با شغل زن

دسته بندی: سوالات متداول

 

 

 

 

آیا شوهر می تواند زن خود را از اشتغال به شغل یا حرفه منع نماید؟

 

 

 

 

پاسخ در ادامه مطلب

 

 

 

 

 

سايت دفتر رسمی ازدواج 248 تهران

 

ارائه خدمات عقد نکاح و مشاوره حقوقی

 

شماره تماس:

 

88335726

 

88225830

 

88225938

 

 

 

 

 

 

 

 

ابر تگ‌ها: اختیار مقید شوهر در مخالفت با شغل زن, مخالفت شوهر با شغل زن, اشتغال زن, شغل زن و مخالفت شوهر, عدم اجازه به اشتغال زن, اذن ندادن به کار کردن زن, دفتر ازدواج, دفتر ازدواج خ کارگر, دفتر ازدواج خ امیر آباد, دفتر خانه ازدواج, دفتر ازدواج مركز تهران, دفتر ازدوا

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 432
 • نويسنده: siteadmin
 • تاريخ: 13-03-1395, 15:02
13-03-1395, 15:02

محل سکونت مشترک و ارتباط آن با شوئون زن

دسته بندی: سوالات متداول

 

 

 

 

اگر محل سکونتی که زوج برای زندگی انتخاب کرده با

شوئون زن منافات داشته باشد، زن می تواند به آن خانه نرود؟

 

 

 

پاسخ در ادامه مطلب

 

 

 

سايت دفتر رسمی ازدواج 248 تهران

 

ارائه خدمات عقد نکاح و مشاوره حقوقی

 

شماره تماس:

 

88335726

 

88225830

 

88225938

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابر تگ‌ها: محل سکونت مشترک و ارتباط آن با شوئون زن, محل زندگی, شوئون زن, محل زندگی مشترک, محل سکونت مشترک, مناسب بودن محل زندگی, دفتر ازدواج, دفتر ازدواج خ کارگر, دفتر ازدواج خ امیر آباد, دفتر ازدواج مركز تهران, دفتر خانه ازدواج, دفتر ازدواج و طلاق, دفتر خانه, شان ز

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 536
 • نويسنده: siteadmin
 • تاريخ: 11-03-1395, 13:10
11-03-1395, 13:10

انتخاب مسکن جداگانه برای زن در صورت خوف ضرر

دسته بندی: سوالات متداول

 

 

 

 

اگر بودن زن در خانه شوهر خطرناک بوده و یا خوف ضرر و زیان

زن برود، آیا زن می تواند در مسکن دیگری سکونت اختیار کند؟

 

 

 

پاسخ در ادامه مطلب

 

 

 

 

 

سايت دفتر رسمی ازدواج 248 تهران

 

ارائه خدمات عقد نکاح و مشاوره حقوقی

 

شماره تماس:

 

88335726

 

88225830

 

88225938

 

 

 

 

 

 

 

ابر تگ‌ها: انتخاب مسکن جداگانه برای زن در صورت خوف ضرر, مسکن جداگانه, خارج شدن از منزل شوهر, عدم تمکین, ترس ضرر جانی, خارج شدن از منزل و نفقه, دفتر ازدواج, دفتر ازدواج خ کارگر, دفتر ازدواج خ امیر آباد, دفتر خانه ازدواج, دفتر ازدواج مركز تهران

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 509
 • نويسنده: siteadmin
 • تاريخ: 10-03-1395, 16:35
10-03-1395, 16:35

سکونت مشترک

دسته بندی: سوالات متداول

 

 

 

بر طبق قانون اختیار تعیین منزل و محل سکونت در زندگی مشترک با کیست؟

 

 

 

پاسخ در ادامه مطلب

 

 

 

سايت دفتر رسمی ازدواج 248 تهران

 

ارائه خدمات عقد نکاح و مشاوره حقوقی

 

شماره تماس:

 

88335726

 

88225830

 

88225938

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابر تگ‌ها: سکونت مشترک, تعیین محل سکونت, حق تعیین محل سکونت, اختیار تعیین منزل, تعیین منزل مشترک, حق تعیین منزل مشترک, دفتر ازدواج, دفتر ازدواج خ امیر آباد, دفتر ازدواج خ کارگر, دفتر خانه ازدواج, دفتر ازدواج مركز تهران

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 423
 • نويسنده: siteadmin
 • تاريخ: 9-03-1395, 19:50
9-03-1395, 19:50

نفقه زن حامل در عده وفات

دسته بندی: سوالات متداول

 

 

 

 

آیا به زن حامله در زمان عده وفات نفقه تعلق می گیرد؟

 

 

 

پاسخ در ادامه مطلب

 

 

 

 

 

سايت دفتر رسمی ازدواج 248 تهران

 

ارائه خدمات عقد نکاح و مشاوره حقوقی

 

شماره تماس:

 

88335726

 

88225830

 

88225938

 

 

 

 

 

 

 

ابر تگ‌ها: نفقه زن حامل در عده وفات, نفقه زن حامله, عده و نفقه زن حامله, زن حامله, نفقه در عده وفات, عده وفات, دفتر ازدواج, دفتر ازدواج خ امیر آباد, دفتر ازدواج خ کارگر, دفتر خانه ازدواج, دفتر ازدواج مركز تهران

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 618
 • نويسنده: siteadmin
 • تاريخ: 8-03-1395, 17:52
8-03-1395, 17:52

نفقه در عده وفات

دسته بندی: سوالات متداول

 

 

 

 

آیا در ایام عده وفات، به زن نفقه تعلق می گیرد؟

 

 

 

پاسخ در ادامه مطلب

 

 

 

 

 

 

سايت دفتر رسمی ازدواج 248 تهران

 

ارائه خدمات عقد نکاح و مشاوره حقوقی

 

شماره تماس:

 

88335726

 

88225830

 

88225938

 

 

 

 

 

 

 

 

ابر تگ‌ها: نفقه در عده وفات, عده وفات, نفقه, نفقه در عده, عده وفات و نفقه, فوت شوهر و نفقه زن, دفتر ازدواج, دفتر ازدواج خ کارگر, دفتر ازدواج خ امیر آباد, دفتر خانه ازدواج, دفتر ازدواج مركز تهران

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 435
 • نويسنده: siteadmin
 • تاريخ: 5-03-1395, 19:49
5-03-1395, 19:49

نفقه در صورت فسخ نکاح و یا حمل

دسته بندی: سوالات متداول

 

 

 

 

آیا در صورت فسخ نکاح و یا طلاق بائن در زمان عده به زن نفقه تعلق می گیرد؟

 

 

 

پاسخ در ادامه مطلب

 

 

 

 

سايت دفتر رسمی ازدواج 248 تهران

 

ارائه خدمات عقد نکاح و مشاوره حقوقی

 

شماره تماس:

 

88335726

 

88225830

 

88225938

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابر تگ‌ها: نفقه در صورت فسخ نکاح و یا حمل, فسخ نکاح, حاملگی و نفقه, نفقه در زمان حاملگی, عدم تعلق نفقه, نفقه در زمان عده, دفتر ازدواج, دفتر ازدواج خ کارگر, دفتر ازدواج خ امیر آباد, دفتر خانه ازدواج, دفتر ازدواج مركز تهران, دفتر ازدواج و طلاق, دفتر خانه, زن حامل, فسخ

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 404
 • نويسنده: siteadmin
 • تاريخ: 2-03-1395, 19:35
2-03-1395, 19:35

نفقه در زمان عده رجعیه

دسته بندی: سوالات متداول

 

 

 

 

آیا به زنی که طلاق رجعی داده شده است در زمان عده اش نفقه تعلق می گیرد؟

 

 

 

پاسخ در ادامه مطلب

 

 

 

 

 

 

سايت دفتر رسمی ازدواج 248 تهران

 

ارائه خدمات عقد نکاح و مشاوره حقوقی

 

شماره تماس:

 

88335726

 

88225830

 

88225938

 

 

 

 

 

 

 

ابر تگ‌ها: نفقه در زمان عده رجعیه, نفقه در زمان عده, نفقه و عده, عده رجعیه, طلاق رجعی, طلاق رجعی و عده, دفتر ازدواج, دفتر ازدواج خ کارگر, دفتر ازدواج خ امیر آباد, دفتر خانه ازدواج, دفتر ازدواج مركز تهران, دفتر خانه, دفتر ازدواج و طلاق, عده, نفقه زن

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 612
 • نويسنده: siteadmin
 • تاريخ: 31-02-1395, 12:13
31-02-1395, 12:13

اثبات پرداخت نفقه در دادگاه

دسته بندی: سوالات متداول

 

 

 

 

در صورت اختلاف زن و شوهر در دادگاه در مورد

پرداخت نفقه، اثبات پرداخت نفقه بر عهده زن است یا مرد؟

 

 

 

پاسخ در ادامه مطلب

 

 

 

 

سايت دفتر رسمی ازدواج 248 تهران

 

ارائه خدمات عقد نکاح و مشاوره حقوقی

 

شماره تماس:

 

88335726

 

88225830

 

88225938

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابر تگ‌ها: اثبات پرداخت نفقه در دادگاه, اثبات پرداخت نفقه, پرداخت نفقه, اثبات پرداخت نفقه بر عهده مرد, مدعی پرداخت مرد, نفقه, دفتر ازدواج, دفتر ازدواج خ امیر آباد, دفتر ازدواج خ کارگر, دفتر خانه ازدواج, دفتر ازدواج مركز تهران, دفتر ازدواج و طلاق, دفتر خانه, اثبات نف

آخرین مطالب :

  تماس با ما :

  آدرس : تهران ، خیابان کارگر شمالی ، بالاتر از پمپ بنزین ، نبش کوچه زمرد ، ساختمان مهر 311 ، پلاک 1693 ، طبقه اول ، واحد 3
  تلفن : 02188225830 - 02188225938 - 02188335726
  همراه : 09123350271
  ایمیل : info@ezdevaj248.ir

  گوگل مپ :