اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 652
 • نويسنده: siteadmin
 • تاريخ: 15-02-1395, 19:42
15-02-1395, 19:42

اثر بذل تمام مدت در مهریه ( نکاح موقت )

دسته بندی: سوالات متداول

 

 

 

در نکاح موقت اگر شوهر قبل از نزدیکی با زن مدت را

به زن بذل کند، نحوه پرداخت مهریه زن یه چه صورت خواهد بود؟

 

 

 

پاسخ در ادامه مطلب

 

 

 

 

سايت دفتر رسمی ازدواج 248 تهران

 

 

 

ارائه خدمات عقد نکاح و مشاوره حقوقی

 

 

 

شماره تماس:

 

 

 

88335726

 

 

 

88225830

 

 

 

88225938

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابر تگ‌ها: اثر بذل تمام مدت در مهریه ( نکاح موقت ), بذل مدت, بخشیدن مدت, نکاح موقت, بخشیدن مدت در نکاح موقت, بذل مدت توسط مرد, دفتر ازدواج خ کارگر, دفتر ازدواج, دفتر ازدواج خ امیر آباد, دفتر ازدواج مركز تهران, دفتر خانه ازدواج

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 574
 • نويسنده: siteadmin
 • تاريخ: 13-02-1395, 16:48
13-02-1395, 16:48

اثر مرگ و عدم نزدیکی در مهریه ( نکاح موقت )

دسته بندی: سوالات متداول

 

 

 

آیا در عقد نکاح موقت، فوت زن در اثنای مدت،

باعث از بین رفتن حق زن نسبت به مهریه می گردد؟

 

 

 

 

پاسخ در ادامه مطلب

 

 

 

 

سايت دفتر رسمی ازدواج 248 تهران

 

 

 

ارائه خدمات عقد نکاح و مشاوره حقوقی

 

 

 

شماره تماس:

 

 

 

88335726

 

 

 

88225830

 

 

 

88225938

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابر تگ‌ها: اثر مرگ و عدم نزدیکی در مهریه ( نکاح موقت ), صیغه, صیغه موقت, مهریه و نکاح موقت, مهریه در صیغه موقت, فوت در نکاح موقت, دفتر ازدواج, دفتر ازدواج خ کارگر, دفتر ازدواج خ امیر آباد, دفتر ازدواج مركز تهران, دفتر خانه ازدواج

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 508
 • نويسنده: siteadmin
 • تاريخ: 12-02-1395, 20:30
12-02-1395, 20:30

معنای مهر المتعه

دسته بندی: سوالات متداول

 

 

 

 

مهر المتعه در عقد نکاح به چه معناست؟

 

 

 

پاسخ در ادامه مطلب

 

 

 

 

 

سايت دفتر رسمی ازدواج 248 تهران

 

 

 

ارائه خدمات عقد نکاح و مشاوره حقوقی

 

 

 

شماره تماس:

 

 

 

88335726

 

 

 

88225830

 

 

 

88225938

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابر تگ‌ها: مهر المتعه, معنای مهر المتعه, مهریه, متعه, مهر المتعه به چه معناست, عدم دخول, دفتر ازدواج, دفتر ازدواج خ کارگر, دفتر ازدواج خ امیر آباد, دفتر خانه ازدواج, دفتر ازدواج مركز تهران, دفتر ازدواج و طلاق, دفتر خانه, مهر, دخول, عدم نزدیکی

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 490
 • نويسنده: siteadmin
 • تاريخ: 11-02-1395, 11:24
11-02-1395, 11:24

عدم تعیین مهر و طلاق (مهر المتعه )

دسته بندی: سوالات متداول

 

 

 

 

اگر در عقد نکاحی مهریه تعیین نشود و شوهر قبل از

نزدیکی زن خود را طلاق دهد آیا زن مستحق مهریه ایی خواهد بود؟

 

 

 

پاسخ در ادامه مطلب

 

 

 

 

سايت دفتر رسمی ازدواج 248 تهران

 

 

 

ارائه خدمات عقد نکاح و مشاوره حقوقی

 

 

 

شماره تماس:

 

 

 

88335726

 

 

 

88225830

 

 

 

88225938

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابر تگ‌ها: عدم تعیین مهر و طلاق, مهر المتعه, عدم تعیین مهریه, طلاق, نداشتن مهریه و طلاق, طلاق و مهریه, دفتر ازدواج, دفتر ازدواج خ کارگر, دفتر ازدواج خ امیر آباد, دفتر خانه ازدواج, دفتر ازدواج مركز تهران

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 453
 • نويسنده: siteadmin
 • تاريخ: 9-02-1395, 16:29
9-02-1395, 16:29

اثر طلاق پیش از نزدیکی در مهریه تعیین شده

دسته بندی: سوالات متداول

 

 

 

اگر شوهر قبل از نزدیکی با زن، زن خود را طلاق دهد، آیا مهریه به زن تعلق می گیرد؟

 

 

 

 

پاسخ در ادامه مطلب

 

 

 

 

سايت دفتر رسمی ازدواج 248 تهران

 

 

 

ارائه خدمات عقد نکاح و مشاوره حقوقی

 

 

 

شماره تماس:

 

 

 

88335726

 

 

 

88225830

 

 

 

88225938

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابر تگ‌ها: اثر طلاق پیش از نزدیکی در مهریه تعیین شده, طلاق و مهریه, مهریه, عدم نزدیکی و طلاق, اثر طلاق قبل از نزدیکی, نصف مهریه قبل از نزدیکی, دفتر ازدواج, دفتر ازدواج خ کارگر, دفتر ازدواج خ امیر آباد, دفتر خانه ازدواج, دفتر ازدواج مركز تهران

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 569
 • نويسنده: siteadmin
 • تاريخ: 8-02-1395, 18:18
8-02-1395, 18:18

تفویض اختیار تعیین مهریه به زن

دسته بندی: سوالات متداول

 

 

 

 

اگر اختیار تعیین مهریه به صورت شرط ضمن عقد، 

به زن داده شود، آیا زن می تواند به هر میزان تعیین مهر نماید؟

 

 

 

پاسخ در ادامه مطلب

 

 

 

 

سايت دفتر رسمی ازدواج 248 تهران

 

 

 

ارائه خدمات عقد نکاح و مشاوره حقوقی

 

 

 

شماره تماس:

 

 

 

88335726

 

 

 

88225830

 

 

 

88225938

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابر تگ‌ها: تفویض اختیار تعیین مهریه به زن, تعیین مهریه توسط زن, تعیین صداق توسط زن, مهریه, تعیین مهر توسط زوجه, تعیین صداق توسط زوجه, دفتر ازدواج, دفتر ازدواج خ کارگر, دفتر ازدواج خ امیر آباد, دفتر خانه ازدواج, دفتر ازدواج مركز تهران

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 841
 • نويسنده: siteadmin
 • تاريخ: 7-02-1395, 12:48
7-02-1395, 12:48

تفویض اختیارتعیین مهریه به شوهر یا شخص ثالث

دسته بندی: سوالات متداول

 

 

 

اگر در ضمن عقد نکاح اختیار تعیین مهریه بعد از عقد، به شخص

ثالث و یا شوهر داده شود، شخص معین تا چه میزان می تواند مهریه را تعیین کند؟ 

 

 

 

پاسخ در ادامه مطلب

 

 

 

 

سايت دفتر رسمی ازدواج 248 تهران

 

 

 

ارائه خدمات عقد نکاح و مشاوره حقوقی

 

 

 

شماره تماس:

 

 

 

88335726

 

 

 

88225830

 

 

 

88225938

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابر تگ‌ها: تفویض اختیارتعیین مهریه به شوهر یا شخص ثالث, تعیین مهریه با ثالث, تعیین مهر با شوهر, تعیین مهریه, اختیار تعیین مهریه به ثالث, تعیین مهریه بعد عقد, دفتر ازدواج, دفتر ازدواج خ کارگر, دفتر ازدواج خ امیر آباد, دفتر خانه ازدواج, دفتر ازدواج مركز تهران

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 460
 • نويسنده: siteadmin
 • تاريخ: 6-02-1395, 16:43
6-02-1395, 16:43

مرگ شوهر قبل از تعیین مهر و نزدیکی

دسته بندی: سوالات متداول

 

 

 

اگر زوجین در عقد نکاح مهریه تعیین نکنند و قبل از تعیین مهریه

و نیز قبل از رابطه زناشویی ( نزدیکی ) یکی از زوجین بمیرد،

آیا زن یا وراثش می تواند مهریه ایی مطالبه کند؟

 

 

 

پاسخ در ادامه مطلب

 

 

 

 

سايت دفتر رسمی ازدواج 248 تهران

 

 

 

ارائه خدمات عقد نکاح و مشاوره حقوقی

 

 

 

شماره تماس:

 

 

 

88335726

 

 

 

88225830

 

 

 

88225938

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابر تگ‌ها: مرگ شوهر قبل از تعیین مهر و نزدیکی, عدم تعیین مهریه, عدم تعیین مهریه در نکاح دائم, مرگ قبل تعیین مهریه, فوت قبل تعیین مهریه, فوت شوهر, دفتر ازدواج, دفتر ازدواج خ کارگر, دفتر ازدواج خ امیر آباد, دفتر خانه ازدواج, دفتر ازدواج مركز تهران

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 477
 • نويسنده: siteadmin
 • تاريخ: 4-02-1395, 13:35
4-02-1395, 13:35

معنای مهر المثل

دسته بندی: سوالات متداول

 

 

 

واژه مهر المثل در مبحث نکاح به چه معناست؟

 

 

 

 

پاسخ در ادامه مطلب

 

 

 

سايت دفتر رسمی ازدواج 248 تهران

 

 

 

ارائه خدمات عقد نکاح و مشاوره حقوقی

 

 

 

شماره تماس:

 

 

 

88335726

 

 

 

88225830

 

 

 

88225938

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابر تگ‌ها: مهر المثل, معنای مهر المثل, مهریه, مهرالمثل در نکاح, معنی مهر المثل, مهر, دفتر ازدواج, دفتر ازدواج خ کارگر, دفتر ازدواج خ امیر آباد, دفتر ازدواج مركز تهران, دفتر خانه ازدواج

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 454
 • نويسنده: siteadmin
 • تاريخ: 2-02-1395, 14:01
2-02-1395, 14:01

نزدیکی زوجین قبل از توافق بر مهریه

دسته بندی: سوالات متداول

 

 

 

اگر زوجین در عقد نکاح مهریه معین نکنند و پس از عقد بینشان

نزدیکی واقع شود آیا به زن مهریه ایی تعلق خواهد گرفت یا خیر؟

 

 

 

پاسخ در ادامه مطلب

 

 

 

 

سايت دفتر رسمی ازدواج 248 تهران

 

 

 

ارائه خدمات عقد نکاح و مشاوره حقوقی

 

 

 

شماره تماس:

 

 

 

88335726

 

 

 

88225830

 

 

 

88225938

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابر تگ‌ها: نزدیکی زوجین قبل از توافق بر مهریه, مواقعه قبل از تراضی بر مهریه, زناشویی قبل از توافق بر مهریه, مهریه, تعیین نکردن مهریه, توافق نکردن بر مهریه, دفتر ازدواج, دفتر ازدواج خ کارگر, دفتر ازدواج خ امیر آباد, دفتر خانه ازدواج, دفتر ازدواج مركز تهران

آخرین مطالب :

  تماس با ما :

  آدرس : تهران ، خیابان کارگر شمالی ، بالاتر از پمپ بنزین ، نبش کوچه زمرد ، ساختمان مهر 311 ، پلاک 1693 ، طبقه اول ، واحد 3
  تلفن : 02188225830 - 02188225938 - 02188335726
  همراه : 09123350271
  ایمیل : info@ezdevaj248.ir

  گوگل مپ :