اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 398
 • نويسنده: siteadmin
 • تاريخ: 1-01-1395, 19:09
1-01-1395, 19:09

ازدواج بدون اجازه ولي

دسته بندی: سوالات متداول

 

 

اگر دختر و پسری بدون اذن ولی زوجه ازدواج نمایند ازدواج آنها صحیح است یا خیر؟

 

 

 

پاسخ در ادامه مطلب

 

 

 

 

سايت دفتر رسمی ازدواج 248 تهران

 

ارائه خدمات عقد نکاح و مشاوره حقوقی

 

شماره تماس:

 

88335726

 

88225830

 

88225938

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابر تگ‌ها: ازدواج بدون اذن ولی, اذن ولی, اذن ولی زوجه, ازدواج بدون اجازه ولی, عقد نکاح بدون اذن ولی, عقد بدون اذن, دفتر ازدواج, دفتر ازدواج خ کارگر, دفتر ازدواج خ امیر آباد, دفتر خانه ازدواج, دفتر ازدواج مركز تهران

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 371
 • نويسنده: siteadmin
 • تاريخ: 10-12-1394, 11:54
10-12-1394, 11:54

اذن ولی در صورت عدم بکارت دختر

دسته بندی: سوالات متداول

 

 

آیا دختری که باکره نباشد می تواند بدون اذن ولی ازدواج نماید؟

 

 

پاسخ در ادامه مطلب

 

 

 

 

 

سايت دفتر رسمی ازدواج 248 تهران

 

 

 

ارائه خدمات عقد نکاح و مشاوره حقوقی

 

 

 

شماره تماس:

 

 

 

88335726

 

 

 

88225830

 

 

 

88225938

 

 

 

 

 

 

 

 

ابر تگ‌ها: نکاح بدون اذن ولی, اذن ولی, ثبت عقد بدون اذن ولی, ازدواج بدون اذن ولی, اذن ولی عدم بکارت, ازدواج و باکره نبودن دختر, دفتر ازدواج خ کارگر, دفتر ازدواج, دفتر ازدواج خ امیر آباد, دفتر ازدواج مركز تهران, دفتر خانه ازدواج

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 642
 • نويسنده: siteadmin
 • تاريخ: 9-12-1394, 11:25
9-12-1394, 11:25

اذن ولی دختر باکره در ازدواج

دسته بندی: مقالات » مقالات مربوط به عقد نکاح

 

 

 

 

 

 

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد شرط اجازه ولی دختر
باکره در ازدواج

 


رأی در مورد اجازه ولی دختر در ازدواج مشروط به باکره بودن دختر است (‌صفحه 34)
‌روزنامه رسمی شماره 11445-1363.3.24
‌شماره 126- هـ 1363.2.31
[z]‌ردیف 62.62 هیأت عمومی
‌بسمه تعالی
‌ریاست محترم دیوان عالی کشور
‌احتراماً ضمن نامه ثبت شده به شماره 21591-1362.9.15 در دادسرای دیوان عالی کشور
به عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور آقای مسلم‌قاضی کلهرودی اشعار داشته:
آقای عباس حبیبی کلهرودی دختر 17 ساله او را اغفال نموده و در یکی از دفترخانه‌های
اسناد رسمی به ازدواج خود‌درآورده و چون دختر به سن قانونی نرسیده و ازدواج آنها
صحیح نبوده تقاضای ابطال عقدنامه را نموده است و شعبه اول دادگاه مدنی خاص تهران
در‌تاریخ 59.2.22 به موضوع رسیدگی و حکم بر صحت عقد نکاح می‌دهد و دادگاه تجدید
نظر در تاریخ 59.6.3 حکم بدوی را شکسته و عقد ازدواج را‌باطل اعلام می‌کند و سپس
آنان مجدداً ازدواج می‌کنند و آقای کلهرودی به موجب دادخواست دیگر تقاضای ابطال
ازدواج دوم را از دادگاه مدنی خاص‌نموده و شعبه نهم دادگاه مدنی خاص در تاریخ
59.11.28 به موضوع رسیدگی و به اعتبار بیوه بودن دختر مدعی در ازدواج دوم حکم بر
صحت عقد‌ازدواج دوم می‌دهد و شعبه اول تجدید نظر مدنی خاص
در تاریخ 60.2.1 رأی مذکور را مورد تأیید قرار داده است و با‌انضمام فتوکپی احکام
مربوط به پرونده آقای جاوید صادق عابدین و خانم مریم مسگرزاده موضوع شکایت آقای
محمد علی مسگر
زاده پدر مریم‌مسگرزاده ادعا نموده که در موارد مشابه آراء مختلف صادر شده و
تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت وحدت رویه قضایی کرده‌است که خلاصه
جریان پرونده‌های یاد شده معروض می‌گردد:
1 - آقای مسلم قاضی کلهرودی به شرح پرونده 20.58 شعبه اول دادگاه مدنی خاص بطرفیت
آقای عباس حبیبی به خواسته فسخ عقدنامه دادخواستی‌تقدیم داشته است و توضیح داده که
خوانده دخترش مهناز قاضی کلهرودی 17 ساله را اغفال و بدون کسب اجازه از پدر با او
ازدواج نموده و دلائل نیز‌به شرح محتویات پرونده ارائه نموده و دادگاه پس از تشکیل
جلسه رسیدگی به اظهارات طرفین و تجدید جلسه چنین رأی داده است:
‌رأی - بالاخره از بررسی محتویات پرونده و اظهارات خواهان که دخترش بدون رضایت وی
ازدواج کرده و اغفال شده است باید توجه داشت اولاً که‌موجبات فسخ عقدنامه چند چیز
است که مورد ادعا از مصادیق هیچ یک از آنها نمی‌باشد و این که مراجع عالی‌قدر
رضایت پدر را در ازدواج دختر‌دوشیزه شرط دانسته‌اند اولاً شرط صحت عقد نمی‌باشد
بلکه شرط کمال عقد است که جنبه اخلاقی دارد که احترام دختر به پدر محفوظ بماند.
ثانیاً -‌هیچ یک از کسانی که حتی اجازه پدر را شرط صحت عقد دانسته‌اند ازدواج مجدد
دختری را که بدون اجازه پدرش با مردی که دلخواهش بوده عقد شده‌ و رشیده هم باشد پس از
مراسم عروسی و زندگی با یکدیگر برای شخص ثالثی جایز نمی‌دانند یعنی ازدواج اول را
باطل شده اعلام نمی‌کنند لذا قضیه‌بی‌سوادی و یا فقر و یا امراضی که علاج آنها
امکان داشته باشد موجب ابطال عقد نمی‌باشد و مسأله کفو بودن از نظر شخصیت مالی و
سواد مطرح‌نیست بلکه جنبه معنوی دارد زیرا همین بودن داماد برای مدتی چند در منزل
و آشنایی دختر با پسر روی عواطف و احساس عشق و علاقه‌ای که در این‌مدت طرفین با هم
علاقمند می‌گردند و مرتب یکدیگر را در منزل می‌دیدند ناخودآگاه و آنی پیدا نشده
بلکه به
مرور این علاقه و محبت در طرفین پیدا‌شده به نحوی که وقتی زیاد می‌شود دیگر مخالفت
پدر را نمی‌توانند تحمل کنند و از خانه و یا از راه مدرسه طبق قرار قبلی فرار
می‌کنند اگر این علاقه و‌عشق در آنان به تدریج به وجود نیامده بود به این سادگی
محبت و علاقه پدری را دست کم نمی‌گرفتند و اگر ادعای خواهان که پس از اغفال و
آمیزش با‌دختر در مدت 23 روز سپس اقدام به ثبت ازدواج و صیغه عقد کرده باشند دیگر
بطور کلی این ازدواج رضای پدر را لازم ندارد چرا که با تجاوز به دختر‌قبل از
ازدواج، دیگر دوشیزه بودن معنی ندارد و چون هنگام ازدواج دوشیزه نمی‌باشد لذا
اجازه پدر لازم ندارد و خواهان بیشتر به جنبه‌های عاطفی و‌رسومات غیر منطقی متوسل
شده که هیچ یک از آنان از قبیل موقعیت‌های اجتماعی و غیره موجب ابطال عقد نمی‌باشد
بخصوص در این برهه از زمان‌که جوانان بطور کلی از زیر بار قیودات دست و پاگیر و
رسومات دوران گذشته می‌خواهند شانه خالی کنند و در زمان انقلاب به این گونه
تمایلات بی‌معنا‌که فقط جنبه‌های قومی و قبیلگی دارد توجه نمی‌کنند و در واقع به
حقیقت زندگی توجه دارند بنابراین ازدواج دو نفر جوان بالغ و رشید که مدتها‌یکدیگر
را درک کرده‌اند و اخلاق
و رفتار یکدیگر را مدتها در یک خانه ملاحظه نموده‌اند و با هم تفاهم پیدا کرده‌اند
به نحوی که این علاقه را در خودشان‌چنان اشباع می‌بینند که از مخالفت پدر هم چشم
می‌پوشند نمی‌توان گفت باطل باشد بلکه ازدواج آنان صحیح است و این که اداره ثبت
سردفتر را‌متخلف دانسته و دفترش را معلق نموده است جرمش خلاف دستورات اداری است به
عنوان این که بخشنامه‌ها توجه نشده است لذا ثبت ازدواج را نیز‌باطل اعلام
نمی‌تواند بنماید و فقط تخلف اداری دانسته است و این که دختر را متهم به عدم عقل
سلیم دانسته به دلیلی که ذکر شده با توجه به مطالب‌یاد شده فقط صرف ادعاست
بنابراین صحت اجرای صیغه ازدواج و صحت ثبت آن مورد تأیید دادگاه می‌باشد و چون این
رأی بدون حضور طرفین‌صادر شده است ظرف ده روز از تاریخ رؤیت قابل تجدید نظر است و
ضمناً استناد قضات به مواد 1042 و 1041 و غیره دلائلی شرعی ندارد و از نظر‌شرع
مطرود است.
2 - سپس آقای مسلم قاضی کلهرودی به شرح پرونده ت34.-59 بطرفیت آقای عباس حبیبی
کلهرودی دادخواست تجدید نظر از حکم شماره432-59.3.12 شعبه مذکور را نموده و شعبه
اول دادگاه تجدید نظر مدنی خاص به شرح دادنامه 22-59.6.3 چنین رأی داده است:
‌رأی - چون ازدواج دختر باکره و اذن و اجازه پدر طبق نظر فقهای عظام شرط می‌باشد و
بعضی از آنها هم عقد را بدون اجازه باطل می‌دانند و صحیح‌نمی‌دانند همانطور که
فتوای صریح حضرت آیت‌الله‌العظمی نایب‌الامام خمینی نیز چنین است چنانچه در نامه
استفتائیه پاسخ مرحمت فرموده‌اند و در‌پرونده هم موجود است که آثار صحت عقد بدون
اجازه پدر مرتبط نیست منتهی احوط برای پدر آن است که اجازه دهد و اگر اجازه نداد
پسر و دختر‌بایستی از یکدیگر جدا شوند و احوط آن است که بدون طلاق از طرف پسر با
مرد دیگری ازدواج ننماید بنابراین حکم صادره از شعبه اول دادگاه مدنی‌خاص مردود و
عقد ازدواج باطل اعلام شده لیکن بر پدر زوجه و همچنین شخص زوجه رعایت احتیاط‌های
فوق لازم است.
‌پس از ابطال عقد نکاح به شرح مذکور و برگشت دختر به خانه پدرش و تقدیم دادخواست
دیگر از ناحیه دختر به دادگاه در خصوص استرداد طفل‌شیرخوارش مجدداً دختر و پسر
می‌روند و ازدواجشان را به ثبت می‌رسانند و در اصفهان به زندگی خود ادامه می‌دهند
و پدر دختر مجدداً و دوباره به‌شرح ذیل دادخواست می‌دهد.
3 - آقای مسلم قاضی کلهرودی بطرفیت آقای عباس حبیبی کلهرودی به شرح پرونده
624.9.59 دادخواستی به خواسته ابطال سند ازدواج دوم‌دخترش با خوانده تقدیم دادگاه
مدنی خاص نموده که به شعبه نهم ارجاع گردیده و شعبه مذکور پس از رسیدگی و تشکیل
جلسه و استماع اظهارات‌طرفین و دختر خواهان به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نموده
است:

 

رای دیوان در ادامه مطلب

 

 

 

 

سايت دفتر رسمی ازدواج 248 تهران

 

 

 

ارائه خدمات عقد نکاح و مشاوره حقوقی

 

 

 

شماره تماس:

 

 

 

88335726

 

 

 

88225830

 

 

 

88225938

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابر تگ‌ها: اذن ولی زوجه, اذن ولی, دختر باکره, سقوط اذن ولی, اذن ولی دختر باکره در ازدواج, اجازه دختر باکره در ازدواج, دفتر ازدواج مركز تهران, دفتر ازدواج, دفتر ازدواج خ کارگر, دفتر ازدواج خ امیر آباد, دفتر خانه ازدواج

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 403
 • نويسنده: siteadmin
 • تاريخ: 8-12-1394, 13:31
8-12-1394, 13:31

ازدواج بدون اذن ولی

دسته بندی: سوالات متداول

 

 

در چه مواردی دختر می تواند بدون اذن ولی خود، ازدواج نماید و اذن ولی ساقط می باشد ؟

 

 

پاسخ در ادامه مطلب

 

 

 

 

 

سايت دفتر رسمی ازدواج 248 تهران

 

 

 

ارائه خدمات عقد نکاح و مشاوره حقوقی

 

 

 

شماره تماس:

 

 

 

88335726

 

 

 

88225830

 

 

 

88225938

 

 

 

 

 

 

 

ابر تگ‌ها: اذن ولی, اذن ولی زوجه, ازدواج بدون اذن ولی, ازدواج بدون اجازه ولی, سقوط اذن ولی, عدم لزوم اذن ولی, دفتر ازدواج, دفتر ازدواج خ کارگر, دفتر ازدواج خ امیر آباد, دفتر ازدواج مركز تهران, دفتر خانه ازدواج

آخرین مطالب :

  تماس با ما :

  آدرس : تهران ، خیابان کارگر شمالی ، بالاتر از پمپ بنزین ، نبش کوچه زمرد ، ساختمان مهر 311 ، پلاک 1693 ، طبقه اول ، واحد 3
  تلفن : 02188225830 - 02188225938 - 02188335726
  همراه : 09123350271
  ایمیل : info@ezdevaj248.ir

  گوگل مپ :